GEE ENGLISH ACADEMY

Learn A New Language And Get A New Soul!

GEE English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และทักษะต่าง ๆ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของภาษา

อังกฤษ ว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่ดี และทำให้คนวัยทำงานสามารถที่จะมีตัวเลือกในงานที่จะทำมากขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การงานที่พวกเขาได้ทำอยู่ รวมถึงมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันนานาชาติ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษให้

กับบุคลากรภายในประเทศ โดยคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และไม่มีปีไหนเลย ที่เรามีนักเรียนลดลง นั่นเป็นข้อพิสูจน์อย่างดี ถึงเรื่องการดำเนินงานของทางสถาบันฯ  ระบบการเรียนการสอน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ และความสำเร็จทางด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวผู้เรียนเอง ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลที่ได้กลับมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีสถาบันสอนภาษาที่ไหนทำได้มาก่อน

GEE ENGLISH ACADEMY BRANCHES

1. GEE ENGLISH ACADEMY RAYONG
2. GEE ENGLISH ACADEMY PHUKET
3. GEE ENGLISH ACADEMY MEA HIA, CHIANG MAI
. 4. GEE ENGLISH ACADEMY LAMPHUN
5. GEE ENGLISH ACADEMY HANGDONG, CHIANG MAI
6. GEE ENGLISH ACADEMY CHIANG RAI

โรงเรียนสอนภาษาจีน
ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือเกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

สถาบันภาษาอังกฤษ
หาที่เรียนภาษาอังกฤษ อยู่รึป่าว? English Terminal เรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับเรา เห็นผลภายใน 1 คอร์ส ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน ลงทะเบียนเรียนวันนี้ ลดสูงสุด 50%อิงริชเทอร์มินอล ให้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เหมาะสมกับทุกความต้องการ เริ่มตั้งแต่คอร์สสำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี​

ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ
ระบบการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมือนเจ้าของภาษาการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อทุกๆ คนโดยเรียนรู้และฝึกฝนผ่าน บทความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวนมหาศาลสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับการอยู่ท่ามกลางเจ้าของภาษาด้วยสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำนวนมหาศาล เด็กๆ สามารถฝึกฝนการฟัง และการอ่านที่ตรงกับระดับความเข้าใจของตนเองได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายจึงทำให้สามารถเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีนตันติเกิดจากแนวคิดที่ต้องการสอนภาษาจีนในไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงบรรยากาศการเรียนเน้นความสนุกสนาน เฮฮา และเป็นกันเอง เพื่อให้ให้ผู้เรียนรู้สึกไม่เบื่อและเรียนภาษาจีนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการเดินทางก็สะดวกสบาย โรงเรียนของเราอยู่ในห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น11 เราเน้นการเรียนแบบห้องเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนไปพร้อมๆกับการผึกทักษะและเสริมสร้างความกล้า.

คอร์สฝึกพูด ออนไลน์
ประสบการณ์การสอนต่อเนื่องยาวนานกว่า  18 ปีสร้างนักพูด และ วิทยากร ให้กับองค์กรต่างๆมาแล้วมากมายการันตีคุณภาพ โดย อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรมหลังจบการอบรมการพูด ปรึกษา ฟรี! ตลอดชีพหลักสูตรการพูด เดอะเบสท์ สปีช+ ขจัดอาการประหม่า+ พัฒนาบุคลิกภาพ+ หลักการพูดที่ถูกต้อง-น่าเชื่อถือ

Business Solutions
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณPPCC เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม ระบบ erp ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การันตีคุณภาพการทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC29110 เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เพื่อพาให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงที่สุด


FUN ENGLISH PROGRAM FOR KIDS3 - 12 year old
สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ การสอนแบบบูรณาการ คือ การสอนโดย นำสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์โดยการเรียนการสอนจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ให้บริการด้านคำปรึกษากับองค์กร เกี่ยวกับบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุลคลากร ที่จุดแข็ง โดยใช้หลักการของ StrengthsFinder โดยผ่านระบบการทดสอบค้นหา จุดแข็ง ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกจาก แกลลัพสหรัฐอเมริกา สร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรชั้นนำภาคเอกชน

อบรม HR มือใหม่
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร​ และฝึกอบรม HR มือใหม่ทำไมจึงควรหันมาสร้าง Employee Experiences (EX) โดยครูพี่อ้อ People Passionอบรม HR มือใหม่

FUN ENGLISH CONVERSATION
13 year old - adult

โดยเน้นการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูด ฟัง เป็นหลัก แต่จะเสริมเรื่องของการอ่าน เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเองโดยคณะอาจารย์ชาวต่างชาติชอง GEE เพื่อให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย  เหมาะสมกับวัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ไม่ฝรั่งจ๋า เหมือนกับหลักสูตรของต่างประเทศ ที่มักจะไม่ค่อยเข้าถึงวัฒนธรรม และไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติหรือความต้องการในการเรียนภาษาของคนไทย

GEE ENGLISH ACADEMY

PRIVATE LESSON
เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มมาเอง
คุณสามารถมาเรียนในวันและเวลาที่ต้องการ รวมถึงพาเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้ใจมาเรียนด้วยกัน และยังสามารถเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ และออกแบบหลักสูตรได้เองอีกด้วย

Contact
geeenglish.com

Copyright © 2023 GEE ENGLISH ACADEMY